Union – All Members for volunteers

Դասավորվածությունը ըստ կազմակերպության կամ նախաձեռնության անվանումին (Ա,Բ,Գ,…)

Անդամների քանակ՝ 4

ԱՐԱԼԵԶ ՀԿ

Վեբ կայք: https://aralez.org

Բջջ. : +37460701072 Երևան, Երևան

Տվյալներ  

ԱՐԱԼԵԶ Սկաուտական Խումբ

Վեբ կայք: https://scout.am

Բջջ. : 060701702 Երևան, Երևան

Տվյալներ  

Ժայռ ՀԿ

Վեբ կայք: https://www.facebook.com/zhayrhk

Բջջ. : 033990523 Գեղարքունիքի Մարզ, Սևան

Տվյալներ  

Օրինակ ՀԿ

Վեբ կայք: http://test.com

Բջջ. : 095555555 Երևան, Երևան

Տվյալներ  

ARALEZ NGO Logo White