ARALEZ Internal – NewPO

Գնումի անվանում: asdfasdf

Քանակ: 1

Միավորի արժեք: 123123

Ընդհանուր Արժեք: 123,123֏

Հղում: http://aralez.org

 

Գնումը Հաստատեց

Գնումի անվանում: դէսդ ձ

Քանակ: 1

Միավորի արժեք: 55000

Ընդհանուր Արժեք: 55,000֏

Հղում: http://scout.am

 

Գնումը Հաստատեց

Սարօ Թաթյոս

Գնումի անվանում: Վաքյումի տոպրակ

Քանակ: 2

Միավորի արժեք: 14000

Ընդհանուր Արժեք: 28,000֏

Հղում: https://a.co/d/9np0NZD

 

Գնումը Հաստատեց

Սարօ Թաթյոս

ARALEZ NGO Logo White